12 | 07 | 2020
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tytuł trochę tendencyjny, jednak nie bez przyczyny taki podałem.

Jakiś czas temu potrzebowaliśmy wyciąć nietypową uszczelkę do pompy kompresora. W internecie jest cała masa firm, które  sprzedają płyty uszczelkarskie,  jednak wszyscy oferują duże arkusze. Jak chcesz mały fragment to jest kłopot. Postanowiliśmy sprzedawać małe arkusze. zawsze można zadzwonić i się dogadać.

https://domtechniczny24.pl/uszczelnienia-techniczne.html taki arkusz jak na obrazku powyżej o wymiarach 20 cm na 38 cm kosztuje niecałe 8 złotych bez wysyłki!!!

Poniżej trochę informacji o płytach na uszczelki bo jest ich sporo.

Dzisiejszy wpis, tak jak pisałem powyżej, będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego przycinania uszczelek firmy Gambit i Temafast.

Firma produkuje bezazbestowe płyty na uszczelki serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także właściwych dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 proces kalandrowania płyt gwarantuje stałego i zachowane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W wypadkach, gdy wyjątkowe warunki pracy nie pozwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma oferuje płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie wymienione w tabelach i opisach informacje opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich wykorzystywaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w maszynie ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do żądań, a specyficzne wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub opracowania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego elementu uszczelniającego materiał na uszczelkę, powinno się uwzględnić dużo czynników. Najistotniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, typ uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Zachodzą również inne wyznaczniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład natężenie pracy, drgania mechaniczne, dokładność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Dane z tabeli pozwalają dobrać materiał, który najlepiej zaspokoi wymagania odnośnie istniejących w danym połączeniu warunków pracy. Wziąć pod uwagę trzeba fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w bezpiecznym miejscuna wykresie. Nie znaczy to jednak, że w pewnych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w parametrach spoza wykresu, aczkolwiek wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę we własnym zakresie.

Aby jednak uszczelnienie mogło długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zagwarantowanie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w tym przypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. W praktyce jednak w wielu miejscach w warunkach montażu używanie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku promujemy wywarcie takiej siły skręcającej między częściami dokręcanymi, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości wypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując jednocześnie zmiażdżenia struktury uszczelki. W tym samym celu zaleca się stosowanie na całym złączu jednakowych śrub w dobrym stanie technicznym posmarowanych odpowiednim smarem technicznym.

Surowiec, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla poniektórych z jego składników. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę ze możliwości materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszelkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych twardnieją w temperaturach powyżej 200°C. Dobrej jakości płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują sprężystość wystarczającą do skompensowania ruchów termicznych kołnierzy w zalecanych zakresach temperatur. Jest to kluczowy warunek zachowania szczelności złącza, przede wszystkim w przypadku węzłów poddanych cyklom cieplnym.

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby zapobiec temu zjawisku, istotne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i powietrza z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami. Inne materiały opisane na stronie http://narzedziamoje.pl/index.php/materialy-na-uszczelki
Pierwszym z nich jest właściwa konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Prawidłowo skonstruowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we właściwy sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne zastosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać używając odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem technicznym}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.